nevia

"נביעה"- ריקוד פיסולי בשפת מחשבת הגוף

החלק הריקודי פיסולי "במחשבת הגוף", בער בעצמותי שנים רבות. ראיתי בדמיוני וחשתי בגופי, את יפי התנועות, את חיבורן בתגובת השרשרת ובער בי הרצון, להוציא ריקוד פיסולי תנועתי זה לאור.

"נביעה"  – ריקוד פיסולי, תנועתי – נולד מחיבור שלי עם חינא קפלן, שעסקה שנים בכוריוגרפיה, והגיעה אלינו ללימודי מחשבת הגוף.
אני הגיתי את הרעיון להוציא את שפת מחשבת הגוף לריקוד והבאתי איתי את שפת התנועה המיוחדת.
חינא עשתה את ההעמדה, את החלוקה לקטעים ואת החיבור למוסיקה.
גלי שגיא הייתה המנהלת המוסיקלית שלנו, ובצרוף חבריה המוסיקאים, יצרו לנו מוסיקה מקורית מקסימה.
חינא ואני יחד יצרנו את קטעי התנועה. בהמשך אספנו סביבנו, מורות נוספות שהדבקנו ברעיון ויצאנו לדרך, ליצירה משותפת.
העשייה כולה היתה בהתנדבות ללא תמורה. התמורה הנפלאה מכל הייתה היווצרות "נביעה".

ב"נביעה" חמישה פרקים:
כל פרק הוא מסע מרתק פנימה, אל נבכי הגוף, מבוסס על שיטת "מחשבת הגוף", שיצרה ופיתחה יוספה מיכאלי.
התנועה מאירה את האופי הפיסולי המיוחד, הנובע מתחושת גוף נכונה.
הפיסול המתהווה חומק ומשתנה, מגוון בצירופים, מדייק בפרטים,
משחק בהעברות המשקל ובהתמצאות בחלל, נע בנועם ורוך בין שחרור והתמסרות לבין איסוף במידתו.
התנועה, המבוססת על הבנת יחסי הגומלין בין האברים, מובילה ל"תגובת שרשרת"  בזרימה אינסופית. הקצב האיטי, האופייני לשיטה ול"נביעה", מוביל לחוויה עמוקה ומיוחדת. הבנת הגוף ואופן השימוש בו, הם מקור הנביעה.
"נביעה" הוצגה ברחבי הארץ, בפני אולמות מלאים: בסוזאן דלאל, בבית גבריאל, בכפר סבא, ברחובות, בחיפה ועוד…

שפת תנועה: דגנית לויתן, כוריאוגרפיה: חינא קפלן, הפקה מוסיקלית: גלי שגיא.
מבצעות ושותפות ליצירה: דגנית לויתן, שחר לין, פנינה סער, מאיה כהן, ענגי קפלן.
מוסיקה מקורית: גלי שגיא, רמי הראל, עיבודים מוסיקליים: גלי שגיא, רמי הראל, רונית רולנד.