mifgashim1

מפגשים בתנועה – בשפת מחשבת הגוף

היצירה "מפגשים בתנועה" מבוססת על שפת מחשבת הגוף, הוצגה על ידי תלמידים ביום ההולדת 25 לסטודיו, שחל בשנת 2007.

ב-1982 התחלתי לעבוד באזור השרון וישנם תלמידים שהולכים איתי מאז.
מפגשי התנועה, ביצירה, נרקמו ונשזרו בעקבות שיעורים רבים בסטודיו וסדנאות תנועה, בעין כרם בנושא "מפגשים". אלה הבשילו לכדי יצירה בתנועה.
בסדנאות מחשבת הגוף, עסקנו גם במפגשים בכלל, מפגשים בין מדרכה לכביש, בין גדר למדרכה, בין מבנה לגינה, בין מדרגות לקיר, בין מדרגות למדרכה, בין חלון לקיר,
בין דלת לקיר, בין מטפס לקיר ועוד.
התבוננו, הקשבנו וגילינו…..

בשיעורים עסקנו במפגשים בין חלקי גוף ובמפגשים בין חלקי גוף ורצפה, בפרט. במהלך השיעורים והסדנאות, בנושא מפגשים, נגלו לנגד עייני, בנוסף לטיפול המעמיק,
המיטיב והמרתק בגוף, שהמפגשים יצרו ואיפשרו, גם שפע של פסלים רבים ומגוונים הנוצרים, כתוצאה ממפגשים.
מפגשים שונים ומגוונים בין חלקי גוף שבחלקם מכוונים, מונחים ומדויקים, ובחלקם מפגשים שיש בהם הפתעה וגילוי, המתרחשים לעיתים מאליהם…
התבוננו, בדקנו ובררנו בהעמקה, סוגים שונים של מפגשים, ובעזרתם ליטשנו גם מרכיבים שונים של איכות תנועה.
איכויות כמו רכות ורצף, זרימה ורוך, וויסות מדויק של כוח, שחרור והתמסרות מול איסוף במידתו, תזמון מדויק, איכות של מגע, איכות של הפסקת מגע – ניתוק ועוד.
הפכנו, הקשבנו ובררנו איך נוצרים המפגשים, מה איכות המפגש, האם האברים באים זה אל זה, או האחד קבוע והאחר בא אליו? האם יש החלפת תפקידים? איך פוגשים רצפה?
האם המפגשים נובעים זה מזה? האם המפגשים צפויים? או האם הם מפתיעים? איך מפרקים מפגש? איך נפרדים? ואולי כל פרידה היא המבוא למפגש הבא…

רתמתי לרעיון היצירה, שלושה תלמידים שלי, שמתנועעים נפלא ויצאנו לדרך….

והתוצאה לפניכם.