בחלק זה של האתר, ניתן לצפות בעבודותיי בתנועה, המבוססות כולן על שפת "מחשבת הגוף", אותה אני מלמדת בשיעורי התנועה שלי כבר למעלה מ- 35 שנים.
בעבודות אלה בתנועה, ניתן לראות היטב את איכות התנועה, הנובעת מתחושת גוף נכונה, המבוססת על הבנת הגוף ואופן השימוש בו.
איכות תנועה זו, נרכשת בהדרגה בשיעורי התנועה שלי.