hadracha

הדרכת מורים – שיעורי תנועה ברוח "מחשבת הגוף"

קבוצת המורים צמחה, מתוך הרצון והצורך שלי, להנחיל לאנשי מקצוע, בתחומי הגוף והתנועה, את ההבנות והגילויים אליהם הגעתי.
הרצון העז שלי, לפתח ולהשביח את איכות התנועה, הגיע למימוש "בנביעה", היצירה המשותפת, לחינא קפלן ולי.

בעקבות העבודה על "נביעה", גיליתי והבנתי בברור, את הייחוד המאפיין אותי, בדרך "מחשבת הגוף".
החתירה הבלתי נלאית שלי, לאיכות תנועה, הנובעת משילוב מדויק, במרכיבי התנועה, ויסות מדויק של כוח, זרימה ורצף, התמצאות בחלל, חיבור התנועות בתגובת שרשרת ועוד,
הביאו אותי לפתוח את שערי הסטודיו ולהציע מהשפע שלי, למורים ומטפלים בתחומי הגוף והתנועה.
פעם בשבוע אנו נפגשים לשיעור של שעה וחצי.
בשיעורים אלה כל מורה הוא גם תלמיד, כל מטפל הוא גם מטופל.
השיעור הארוך, מאפשר העמקה בנושא הנבחר, הן מבחינת ההסברים והן מבחינת השפע התנועתי והחיבורים בתנועה.
השיעור לאנשי המקצוע, מאתגר ומוביל אותי להעמקת ההבנות, ליצירה, ולגילויים חדשים, כמו גם, להסברים מפורטים, לפיוט ולחיבורים מרתקים בתנועה.
השיעור מסב לי הנאה ונחת, אני נהנית לצפות באנשי מקצוע, המשביחים את הבנתם והתנהלותם הגופנית, בעזרת ההסברים והגירויים שאני נותנת.

אני נהנית מהאווירה הנעימה, הקולגיאלית, המפרגנת, והמלמדת שיצרנו יחד.
מי ייתן וקבוצה זו תגדל ותתעצם, שעריה פתוחים והיא מזמינה אליה את כל אנשי הגוף והתנועה, המעוניינים להעמיק ולצמוח בדרך "מחשבת הגוף".